Venue

Share

Organizing Committee

 • Dr. Keizo ARIHARA (Co-Chair)
 • Dr. Ai EGUSA
 • Dr. Shinobu FUJIMURA
 • Dr. Takanori HASEGAWA
 • Dr. Toru HAYAKAWA
 • Dr. Toshiya HAYASHI
 • Dr. Shigeki KATO
 • Dr. Satoshi KAWAHARA
 • Dr. Satoshi KOTOURA
 • Dr. Masanori MATSUISHI (Co-Chair)
 • Dr. Yuji MIYAGUCHI
 • Mr. Shigeo MIYAJIMA
 • Dr. Wataru MIZUNOYA
 • Dr. Michiyo MOTOYAMA
 • Dr. Koji NAKADE
 • Dr. Haruo NEGISHI
 • Dr. Takanori NISHIMURA
 • Dr. Tadayuki NISHIUMI
 • Dr. Toshio OSHIDA
 • Dr. Ryoichi SAKATA (Chair)
 • Dr. Keisuke SASAKI
 • Dr. Kenichiro SHIMADA
 • Mr. Tsutomu SHIOJIMA
 • Dr. Shiro TAKEDA
 • Dr. Ryuichi TATSUMI
 • Dr. Jun-ichi WAKAMATSU
 • Dr. Minoru YAMANOUE

Committees